انوع مختلف نمک : کدام یک سالم ترین است ؟

نمک غذا آنچه در گذشته یک تصمیم ساده بین نمک سفره ید دار یا نمک دریا بود ، به یک اضافه بار حسی تبدیل شده است. به غذاهای کامل بروید تا بتوانید نمک را مجدداً به دست آورید و با یک رنگ خیره کننده از رنگ ها ، بافت ها و قیمت ها روبرو شوید …

انوع مختلف نمک : کدام یک سالم ترین است ؟ ادامه مطلب »