محصولات

نمک کوهستان

نمک کوهستان دریاچه ارومیه 20 کیلویی​​

نمک دریاچه ارومیه

نمک ملح دریاچه ارومیه 8 کیلویی​

نمک دریاچه ارومیه

نمک دریاچه ارومیه 5 کیلویی​

نمک دریاچه ارومیه

40 کیلویی

نمک دریاچه ارومیه

50 کیلویی

نمک دانه ریز اسیاب شده

نمک دانه ریز اسیاب شده دریاچه ارومیه 10کیلوی

نمک دریاچه ارومیه

1.5 تنی

تمام نمک های شرکت های فراروری کننده نمک همچون شفا، حکیم و … از این مجموعه تامین می شود.

اسکرول به بالا